Các loại dung môi

Các dung môi có độ tinh khiết cao để phân tích LC-ICP-MS.
Dung môi của chúng tôi để phân tích trace phải trải qua các thủ tục thanh lọc nghiêm ngặt tiếp theo phổ UV, IC, và ICP-MS thử nghiệm để đảm bảo độ tinh khiết hóa học cao và truyền tia UV cao. Các giá trị cho các trace kim loại trong các dung môi này nằm trong phạm vi ppb hoặc thấp hơn.
Các loại dung môi
01324
Acetonitrile ≥99.9%
 
 TraceSELECT ™, để phân đặc tích kim loại, ≥99,9%
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
01324-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
04516
2-Propanol ≥99.9% (GC)
 
 TraceSELECT ™, để phân đặc tích kim loại, ≥99.9% (GC)
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
04516-1L 1L Chai nhựa Liên hệ
42105
Methanol ≥99.9%
 
 TraceSELECT ™, để phân đặc tích kim loại, ≥99,9%
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
42105-1L 1L Chai nhựa Liên hệ
69508
Acetone ≥99.9%
 
 TraceSELECT ™, để phân tích inorganic trace, ≥99.9%​
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
69508-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
72781
N, N – Dimethylformamide ≥99.99995%
 
 TraceSELECT ™, để phân tích inorganic trace, ≥99.99995% (phân tích inorganic trace​)
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
72781-1L 1L Chai nhựa Liên hệ