Các loại thuốc thử

Thuốc thử TraceSELECT cho quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) và Voltammetry (VA)
Danh mục của chúng tôi bao gồm các bộ điều chỉnh ma trận cho lò AAS, bộ đệm phổ cho ngọn lửa AAS và các chất khử cho hydrua AAS.
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp phụ gia cho VA.
Các loại thuốc thử
95164
Cesium chloride Lanthanum chloride buffer
 
 TraceSELECT ™, cho phép đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
95164-250ML 250ML Chai nhựa Liên hệ
428884
Lanthanum matrix modifier solution
 
 TraceSELECT™, 5% La in 1 wt. % HCl, 99.999%
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
428884-100ML 100ML Chai nhựa Liên hệ
428892
Magnesium matrix modifier solution
 
 TraceSELECT ™, 5% Mg trong 1 tuần.% HCl, 99,999%
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
428892-100ML 100ML Chai nhựa Liên hệ
71321
Sodium borohydride ≥ 99%
 
 TraceSELECT ™, để xác định các chất tạo hydride bằng AAS, ≥99%
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
71321-25G 25G Chai thủy tinh Liên hệ
71321-100G 100G Chai thủy tinh Liên hệ
94068
Citric acid monohydrate ≥99.9998%
 
 TraceSELECT ™, ≥99.9998% (cơ sở kim loại)
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
94068-100G 100G Chai nhựa Liên hệ
05878
L-Ascorbic acid ≥99.9998%
 
 TraceSELECT ™, ≥99.9998% (cơ sở kim loại)
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
05878-100G 100G Chai nhựa Liên hệ
93722
Oxalic acid dihydrate ≥99.9999%
 
 TraceSELECT ™, ≥99.9998% (cơ sở kim loại)
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
93722-100G 100G Chai nhựa Liên hệ