Magnesium matrix modifier solution - 428892

Code: 428892
Sản phẩm: Lanthanum matrix modifier solution
Hãng sản xuất: Fluka​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 428884-100ML

 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  Lanthanum matrix modifier solution
TraceSELECT ™, 5% Mg trong 1 tuần.% HCl, 99,999%
Ứng dụng: ≥99,999%, 5% La trong 1 tuần.% HCl 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
428892-100ML 100ML Chai nhựa Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Xét nghiệm Mg 1.5 - 2.5 %
Axit nitric 1.0 - 5.0 %
Phân tích dấu vết kim loại (ICP) max. 5.5 ppm
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Tỉ trọng 1.093 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Hazard Class 8
Nhóm gói III
UN ID 3264