HYDRANAL™ - Composite 2 - 34806

Code: 34806

Sản phẩm: HYDRANAL™ - Composite 2
Hãng sản xuất: Fluka/ Honeywell
Code/ đóng gói: 34806-500ML | 34806-1L | 34806-2.5L | 34806-6X500ML | 34806-6X1L | 34806-4X2.5L
 
 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: HYDRANAL™ - Composite 2
Chất chuẩn độ cho chuẩn độ Karl Fischer  (không chứa methanol)
Tên gọi khác: DE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOL™; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol
Ứng dụng: Sử dụng thử nghiệm, Tương đương nước (chuẩn độ) 1,6-2,4 mg / mL, Thuốc thử cho chuẩn độ Karl Fischer một thành phần thể tích (methanol tự do

Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34806-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34806-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34806-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34806-6X500ML 6X500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34806-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
34806-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 
Tính chất Giá Trị
Tiêu chuẩn 1.6 - 2.4 mg/mL
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Tỷ trọng 1.110 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN