HYDRANAL™ - Composite 5 - 34805

Code: 34805

Sản phẩm: HYDRANAL™ - Composite 5
Hãng sản xuất: Fluka/ Honeywell
Code/ đóng gói: 
34805-500ML | 34805-1L | 34805-2.5L | 34805-6X500ML | 34805-6X1L | 34805-4X2.5L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: 
HYDRANAL™ - Composite 5
Chất chuẩn độ cho chuẩn độ Karl Fischer  (không chứa methanol)
Tên gọi khác: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, CARBITOL, Diethylene glycol ethyl ether, Diethylene glycol monoethyl ether, Ethyldiglycol
Ứng dụng: Chất hóa học sử dụng trong phòng thí nghiệm với mục đích thử chất, Chuẩn độ 
4.5 - 5.5 mg/mL, Thuốc thử cho chuẩn độ Karl Fischer (methanol tự do)

Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34805-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34805-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34805-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34805-6X500ML 6X500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34805-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
34805-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Titer (tương đương với nước) 4,5 - 5,5 mg / ml
          Chuẩn độ KF  4,5 - 5,5 mg / ml
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
     Nhiệt độ sôi          194 °C
        Tỉ trọng       1.17 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm chớp cháy         99 °C