HYDRANAL™ - Composite 5 K - 34816

Code: 34816

Sản phẩm: HYDRANAL™ - Composite 5 K
Hãng sản xuất: Fluka/ Honeywell
Code/ đóng gói: 34816-500ML | 34816-1L | 34816-2.5L | 34816-6X500ML | 34816-6X1L | 34816-4X2.5L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: HYDRANAL™ - Composite 5 K
Chất chuẩn độ cho chuẩn độ Karl Fischer (không chứa methanol)
Tên gọi khác: 2-(2-Ethoxyethoxy) ethanol, CARBITOL ™, Diethylene glycol ethyl ether, Diethylene glycol ethyl ether, Ethyldiglycol
Ứng dụng: Chất hóa học sử dụng trong phòng thí nghiệm với mục đích thử chất, Chuẩn độ 4,5 - 5,5 mg / mL, Thuốc thử cho chuẩn độ Karl Fischer (methanol tự do)

 

Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34816-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34816-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34816-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34816-6X500ML 6X500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34816-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
34816-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
  Nước tương đương    4.5 - 5.5 mg/mL
    Chuẩn độ với KF    4.5 - 5.5 mg/mL
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Tỷ trọng 1.170 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất  Giá trị
Điểm chớp cháy 99 °C