HYDRANAL™ - Titrant 2 - 34811

Code: 34811
Sản phẩm: HYDRANAL™ - Titrant 2
Hãng sản xuất: Fluka/ Honeywell
Code/ đóng gói: 34811-500ML | 34811-1L | 34811-2.5L | 34811-6X500ML | 34811-6X1L | 34811-4X2.5L 

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: HYDRANAL™ - Titrant 2
Chất chuẩn độ cho chuẩn độ Karl Fischer  hai thành phần thể tích (dựa trên methanol)
Tên gọi khác: Methyl Alcohol
Ứng dụng: Chất hóa học sử dụng trong phòng thí nghiệm với mục đích thử chất, Chuẩn độ 1.96-2.04 mg/mL (20°C), Được sử dụng với dung môi HYDRANAL, Thuốc thử cho phép chuẩn độ Karl Fischer hai thành phần thể tích

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34811-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34811-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34811-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34811-6X500ML 6X500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34811-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
34811-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Titer 1.96 - 2.04 mg/mL
Phù hợp (để chuẩn độ Karl Fischer) Tuân thủ
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Thành phần methanol
Nhiệt độ sôi  65 °C
Điểm đóng băng -98 °C
Tỉ trọng 0.800 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 11 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói II
UN ID 1230