HYDRANAL™ - Titrant 5 - 34801

Code: 34801
Sản phẩm: HYDRANAL™ - Titrant 5
Hãng sản xuất: Fluka/ Honeywell
Code/ đóng gói: 34801-500ML | 34801-1L | 34801-2.5L | 34801-6X500ML | 34801-6X1L | 34801-4X2.5L 

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: HYDRANAL™ - Titrant 5
Chất chuẩn độ cho chuẩn độ Karl Fischer  hai thành phần thể tích (dựa trên methanol)
Tên gọi khác: Methyl Alcohol
Ứng dụng: Chất hóa học sử dụng trong phòng thí nghiệm với mục đích thử chất, Chuẩn độ 4,90-5,10 mg/mL, Thuốc thử cho chuẩn độ Karl Fischer hai thành phần thể tích
 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34801-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34801-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34801-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34801-6X500ML 6X500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34801-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
34801-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị 
Titer 4.90 - 5.10 mg/mL
Phù hợp (để chuẩn độ Karl Fischer) Tuân thủ
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Nhiệt độ sôi 65 °C
Điểm đóng băng -98 °C
Tỉ trọng 0.850 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 11 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói II
UN ID 1230