1,2,4-Trichlorobenzene CHROMASOLV™, ≥99% - 256412

Code: 256412
Sản phẩm: 1,2,4-Trichlorobenzene​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 256412-2L | 256412-1L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: 1,2,4-Trichlorobenzene​
CHROMASOLV ™, cho HPLC, ≥99%
Ứng dụng: cho HPLC
Số CAS: 120-82-1
Công thức tuyến tính: C6H3Cl3
Khối lượng phân tử: 181.46 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 956819
Số  EC: 204-428-0
Số MDL: MFCD00000547

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
256412-2L 2L Chai thủy tinh Liên hệ
256412-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Xuất hiện của chất Tuân thủ
Nhận dạng (IR) Tuân thủ
Khảo nghiệm (GC) min. 99.0 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.02 %
Hấp thụ tại 400 nm max. 0.01
Hấp thụ tại 375 nm max. 0.01
Hấp thụ tại 350 nm max. 0.05
Hấp thụ tại 310 nm max. 0.50
Hấp thụ tại 308 nm max. 1.00
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Mật độ hơi >6 (vs không khí)
Nhiệt độ tự bốc cháy 1060 °F
Áp suất hơi 1 mmHg ( 40 °C)
Giới hạn nổ 6.6 %, 150 °F
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.571(lit.)
Nhiệt độ sôi 213.5 °C
Điểm đóng băng 17 °C
Tỉ trọng 1.454 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 105 °C
Hazard Class 6.1
Nhóm gói III
UN ID 2321