1,2-Dichlorobenzene CHROMASOLV™, 99% - 270598

Code: 270598
Sản phẩm: 1,2-Dichlorobenzene​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 270598-1L | 270598-4L 

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  1,2-Dichlorobenzene​
CHROMASOLV ™, 99%
Ứng dụng: >99% 
Số CAS: 95-50-1
Công thức tuyến tính: C6H4Cl2
Khối lượng phân tử: 147 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 606078
Số EC: 202-425-9
Số MDL: MFCD00000535
  

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
270598-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
270598-4L 4L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Nhận dạng (IR) Tuân thủ
Khảo nghiệm (GC) min. 98.5 %
Chất không bay hơi max. 0.0005 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.02 %
Hấp thụ tại  400 nm max. 0.01
Hấp thụ tại  375 nm max. 0.01
Hấp thụ tại 335 nm max. 0.05
Hấp thụ tại 305 nm max. 0.20
Hấp thụ tại 300 nm max. 0.30
Hấp thụ tại 296 nm max. 1.0
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Giới hạn nổ 9.2 %
Nhiệt độ tự bốc cháy 1198 °F
Áp suất hơi 1.6 mmHg ( 35 °C)
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.551(lit.)
Mật độ hơi 5.1 (vs air)
Nhiệt độ sôi 180 °C
Điểm đóng băng -17 °C
Tỉ trọng 1.3 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 66 °C
Hazard Class 6.1
Nhóm gói III
UN ID 1591