1-Butanol CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.7% - 34867

Code: 34867
Sản phẩm: 1-Butanol​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 34867-100ML | 34867-2L | 34867-2.5L | 34867-4X2.5L | 34867-1L | 34867-6X1L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: 1-Butanol​
CHROMASOLV ™ Plus, dành cho HPLC, ≥99,7%
Tên gọi khác: n-Butanol; Butyl alcohol
Ứng dụng: ≥99,7%, cho HPLC
Số CAS: 71-36-3
Công thức tuyến tính: CH3(CH2)3OH
Khối lượng phân tử: 74.12 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 969148
Số MDL: MFCD00002964


 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34867-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34867-100ML 100ML Chai thủy tinh Liên hệ
34867-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34867-2L 2L Chai thủy tinh Liên hệ
34867-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34867-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Độ tinh khiết (GC) min. 99.70 %
APHA max. 10
Chất không bay hơi max. 0.001 %
Phổ IR Tuân thủ
Nước (Karl Fischer) max. 0.1 %
Axit tự do (như C3H7COOH) max. 0.002 %
Hấp thụ tại 400 nm max. 0.01
Hấp thụ tại 280 nm max. 0.01
Hấp thụ tại 260 nm max. 0.04
Hấp thụ tại 240 nm max. 0.10
Hấp thụ tại 235 nm max. 0.10
Hấp thụ tại 225 nm max. 0.50
Hấp thụ tại 220 nm max. 0.70
Hấp thụ tại 210 nm max. 1.0
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Nhiệt độ tự bốc cháy 649 °F
Mật độ hơi 2.55 (vs không khí)
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.399(lit.)
Giới hạn nổ 11.2 %
Nhiệt độ sôi 119 °C
Điểm đóng băng < -90 °C
Tỉ trọng 0.81 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 35 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói III
UN ID 1120