1-Methyl-2-pyrrolidinone CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99% - 270458

Code: 270458
Sản phẩm: 1-Methyl-2-pyrrolidinone​​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 270458-1L | 270458-2.5L | 270458-4L | 270458-4X4L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: 1-Methyl-2-pyrrolidinone​​
CHROMASOLV ™ Plus, cho HPLC, ≥99%
Tên gọi khác: 1-Methyl-2-pyrrolidone; N-Methyl-2-pyrrolidone; NMP
Ứng dụng: cho HPLC
Số CAS: 872-50-4
Công thức tuyến tính: CH3OH
Khối lượng phân tử: 99.13 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 106420
Số EC: 212-828-1
Số MDL: MFCD00003193
  

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
270458-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
270458-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
270458-4L 4L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Nhận dạng (IR) Tuân thủ
Khảo nghiệm (GC) min. 99.0 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.05 %
Hấp thụ tại 400 nm max. 0.01
Hấp thụ tại 350 nm max. 0.01
Hấp thụ tại 325 nm max. 0.10
Hấp thụ tại 300 nm max. 0.50
Hấp thụ tại 285 nm max. 1.0
APHA max. 10
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Giới hạn nổ 9.5 %
Mật độ hơi 3.4 (vs không khí)
Áp suất hơi 0.29 mmHg ( 20 °C)
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.47(lit.)
Nhiệt độ tự bốc cháy 518 °F
Nhiệt độ sôi 204 °C
Điểm đóng băng -24 °C
Tỉ trọng 1.028 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 91 °C