1-Propanol CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9% - 34871

Code: 34871
Sản phẩm: 1-Propanol​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 34871-2L | 34871-1L | 34871-6X1L | 34871-2.5L | 34871-4X2.5L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: 1-Propanol​
CHROMASOLV ™, cho HPLC, ≥99,9%
Tên gọi khác: Propyl alcohol
Ứng dụng: cho HPLC
Số CAS: 71-23-8
Khối lượng phân tử: 32.04 g/mol60.1 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 1098242
Số MDL: MFCD00002941


 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34871-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34871-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34871-2L 2L Chai thủy tinh Liên hệ
34871-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34871-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Khảo nghiệm (GC) min. 99.9 %
Chất không bay hơi max. 0.0005 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.05 %
Axit tự do (như C2H5COOH) max. 0.001 %
Truyền tại 220 nm min. 40 %
Truyền tại 240 nm min. 85 %
Truyền từ 275 nm min. 99 %
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Giới hạn nổ 13.7 %
Áp suất hơi 10 mmHg ( 147 °C)
Nhiệt độ tự bốc cháy 700 °F
Mật độ hơi 2.1 (vs không khí)
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.384(lit.)
Nhiệt độ sôi 96 - 98 °C
Điểm đóng băng -127 °C
Tỉ trọng 0.803 - 0.804 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 21 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói II
UN ID 1274