2-Methyl-1-propanol CHROMASOLV™, for HPLC, 99.5% - 270466

Code: 270466
Sản phẩm: 2-Methyl-1-propanol​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 270466-1L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  2-Methyl-1-propanol​
CHROMASOLV ™, cho HPLC, 99,5%
Tên gọi khác: Isobutanol; Isobutyl alcohol
Ứng dụng: cho HPLC
Số CAS: 78-83-1
Công thức tuyến tính: (CH3)2CHCH2OH
Khối lượng phân tử: 74.12 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 1730878
Số EC: 201-148-0
Số MDL: MFCD00004740

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
270466-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Nhận dạng (IR) Tuân thủ
Khảo nghiệm (GC) min. 99.45 %
Chất không bay hơi max. 0.0005 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.05 %
Hấp thụ tại 400 nm max. 0.01
Hấp thụ tại 330 nm max. 0.01
Hấp thụ tại 260 nm max. 0.03
Hấp thụ tại 250 nm max. 0.05
Hấp thụ tại 245 nm max. 0.10
Hấp thụ tại 230 nm max. 0.50
Hấp thụ tại 219 nm max. 1.0
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Nhiệt độ tự bốc cháy 801 °F
Mật độ hơi 2.55 (vs không khí)
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.396(lit.)
Áp suất hơi 8 mmHg ( 20 °C)
Giới hạn nổ 10.6 %
Nhiệt độ sôi 108 °C
Điểm đóng băng -108 °C
Tỉ trọng 0.802 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 28 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói III
UN ID 1212