2-Methylbutane CHROMASOLV™,for HPLC, ≥99.5% - 270342

Code: 270342
Sản phẩm: 2-Methylbutane​​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 270342-1L | 270342-2.5L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: 2-Methylbutane​​
CHROMASOLV™, cho HPLC, ≥99.5%
Tên gọi khác: Isopentane
Ứng dụng: cho HPLC
Số CAS: 78-78-4
Công thức tuyến tính: CH3CH2CH(CH3)2
Khối lượng phân tử: 72.15 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 1730723
Số EC: 201-142-8
Số MDL: MFCD00009338

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
270342-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
270342-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Nhận dạng (IR) Tuân thủ
Khảo nghiệm (GC) min. 99.50 %
Chất không bay hơi max. 0.0003 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.02 %
Hấp thụ tại 400 nm max. 0.01
Hấp thụ tại 240 nm max. 0.01
Hấp thụ tại 220 nm max. 0.07
Hấp thụ tại 210 nm max. 0.30
Hấp thụ tại 192 nm max. 1.0
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Giới hạn nổ 8.3 %
Áp suất hơi 11.17 psi ( 20 °C)
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.354(lit.)
Mật độ hơi 2.6 (vs không khí)
Nhiệt độ tự bốc cháy 788 °F
Nhiệt độ sôi 28 °C
Điểm đóng băng -160 °C
Tỉ trọng 0.62 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng -51 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói I
UN ID 1265