2-Pentanone CHROMASOLV™, for HPLC, 99.5% - 471194

Code: 471194
Sản phẩm: 2-Pentanone​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 471194-1L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: 2-Pentanone​
CHROMASOLV™, dành cho HPLC, 99.5%
Tên gọi khác: Methyl propyl ketone
Ứng dụng: Cho HPLC 
Số CAS: 107-87-9
Công thức tuyến tính: CH3COCH2CH2CH3
Khối lượng phân tử: 86.13 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 506058
Số EC: 203-528-1
Số MDL: MFCD00009400

  
 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
471194-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Phổ IR Tuân thủ
Khảo nghiệm (GC) min. 99.45 %
Chất không bay hơi max. 0.0003 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.05 %
Hấp thụ tại 400 nm max. 0.005
Hấp thụ tại 370 nm max. 0.005
Hấp thụ tại 350 nm max. 0.01
Hấp thụ tại 340 nm max. 0.10
Hấp thụ tại 330 nm max. 1.0
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Giới hạn nổ 8.2 %
Áp suất hơi 27 mmHg ( 20 °C)
Nhiệt độ tự bốc cháy 941 °F
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.39(lit.)
Nhiệt độ sôi 101 - 105 °C
Điểm đóng băng -78 °C
Tỉ trọng 0.806 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 7 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói II
UN ID 1224