2-Propanol CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99.9% - 650447

Code: 650447
Sản phẩm: 2-Propanol​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 650447-1L | 650447-2.5L | 650447-4X2.5L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: 2-Propanol​
CHROMASOLV ™ Plus, cho HPLC, 99,9%
Tên gọi khác: sec-Propyl alcohol; IPA; Isopropanol; Isopropyl alcohol
Ứng dụng: cho HPLC
Số CAS: 67-63-0
Công thức tuyến tính: (CH3)2CHOH
Khối lượng phân tử: 60.11 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 635639
Số EC: 200-661-7
Số MDL: MFCD00011674

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
650447-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
650447-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
650447-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Phổ IR Tuân thủ
Khảo nghiệm (GC) min. 99.85 %
Chất không bay hơi max. 0.0001 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.02 %
Hấp thụ tại 400 nm max. 0.005
Hấp thụ tại  275 nm max. 0.005
Hấp thụ tại  250 nm max. 0.30
Hấp thụ tại  245 nm max. 1.0
Huỳnh quang (chinin) tại 365 nm max. 0.5 ppb
GC (như heptachlor epoxide) max. 10 ng/l
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Áp suất hơi 33 mmHg ( 20 °C)
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.377(lit.)
Mật độ hơi 2.1 (vs không khí)
Nhiệt độ tụ bốc cháy 750 °F
Giới hạn nổ  2 %
Nhiệt độ sôi 77 - 83 °C
Điểm đóng băng -90 °C
Tỉ trọng 0.784 - 0.786 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 12 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói II
UN ID 1219