4-Methyl-2-pentanone CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.5% - 293261

Code: 293261
Sản phẩm: 4-Methyl-2-pentanone
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 293261-1L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: 4-Methyl-2-pentanone​
CHROMASOLV ™, cho HPLC, ≥99,5%
Tên gọi khác:  Isobutyl methyl ketone; Isopropylacetone; MIBK; Methyl isobutyl ketone
Ứng dụng: cho HPLC
Số CAS: 108-10-1
Công thức tuyến tính: (CH3)2CHCH2COCH3
Khối lượng phân tử: 100.16 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 605399
Số EC: 203-550-1
Số MDL: MFCD00008938

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
293261-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Nhận dạng (IR) Tuân thủ
Khảo nghiệm (GC) min. 99.50 %
Chất không bay hơi max. 0.001 %
Nước (Karl Fischer)
max. 0.05 %
Hấp thụ tại 400 nm max. 0.01
Hấp thụ tại 380 nm max. 0.02
Hấp thụ tại 360 nm max. 0.15
Hấp thụ tại 340 nm max. 0.50
Hấp thụ tại 335 nm max. 1.0
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.395(lit.)
Nhiệt độ tự bốc cháy 840 °F
Giới hạn nổ 1.2-8 %, 93 °F
Mật dộ không khí 3.5 (vs không khí)
Nhiệt độ sôi 115 - 117 °C
Điểm đóng băng -83 °C
Tỉ trọng 0.8 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 14 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói II
UN ID 1245