Acetone CHROMASOLV™, cho HPLC, ≥99.8% - 34850

Code: 34850

Sản phẩm: Acetone​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 34850-1L | 34850-2.5L | 34850-4X2.5L | 34850-45L | 34850-18L | 34850-6X1L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  Acetone​
CHROMASOLV ™, cho HPLC, ≥99,8%
Tên gọi khác: 2-Propanone, Dimethyl Ketone
Số CAS: 67-64-1
Công thức tuyến tính: CH3COCH3
Khối lượng phân tử: 58.08 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 635680
Số EC: 200-662-2
Số MDL: MFCD00008765

Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34850-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34850-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34850-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34850-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Khảo nghiệm (GC) min. 99.8 %
Chất không bay hơi max. 0.0005 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.1 %
Axit tự do (như CH3COOH) max. 0.002 %
Truyền ở 330 nm min. 15 %
Truyền ở 335 nm min. 50 %
Truyền ở bước sóng 340 nm min. 80 %
Truyền từ 350 nm min. 98 %
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Giới hạn nổ 13.2 %
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.359(lit.)
Mật độ hơi 2 (vs không khí)
Áp suất hơi 184 mmHg ( 20 °C)
Nhiệt độ sôi 55 - 57 °C
Điểm đóng băng -95 °C
Tỉ trọng 0.79 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng -17 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói II
UN ID 1090