Acetone CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9% - 270725

Code: 270725
Sản phẩm: Acetone
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 270725-1L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  Acetone
CHROMASOLV ™, cho HPLC, ≥99,9%
Ứng dụng: ≥99,9%, cho HPLC
Số CAS: 67-64-1
Công thức tuyến tính: CH3COCH3
Khối lượng phân tử: 58.08 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 635680
Số EC: 200-662-2
Số MDL: MFCD00008765

  
 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
270725-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Nhận dạng (IR) Tuân thủ
Khảo nghiệm (GC) min. 99.90 %
Chất không bay hơi max. 0.0002 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.5 %
Hấp thụ ở bước sóng 330 nm max. 1.00
Hấp thụ ở bước sóng 340 nm max. 0.10
Hấp thụ ở bước sóng 350 nm max. 0.02
Hấp thụ ở bước sóng 400 nm max. 0.01
APHA max. 10
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.359(lit.)
Mật độ hơi 2 (vs không khí)
Giới hạn nổ 13.2 %
Áp suất hơi 184 mmHg ( 20 °C)
Nhiệt độ sôi 55 - 57 °C
Điểm đóng băng -95 °C
Tỉ trọng 0.79 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng -17 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói II
UN ID 1090