Acetone CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9% - 650501

Code: 650501
Sản phẩm: Acetone​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 650501-1L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  Acetone​
CHROMASOLV ™ Plus, dành cho HPLC, ≥99,9%​
Ứng dụng: ≥99,9%, cho HPLC
Số CAS: 67-64-1
Công thức tuyến tính: CH3COCH3
Khối lượng phân tử: 58.08 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 635680
Số EC: 200-662-2
Số MDL: MFCD00008765

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
650501-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Độ tinh khiết (GC) min. 99.90 %
GC (như heptachlor epoxide) max. 10 ng/l
Nước (Karl Fischer) max. 0.5 %
Chất không bay hơi max. 0.0003 %
Phổ IR Tuân thủ
Hấp thụ tại 400 nm max. 0.005
Hấp thụ tại 375 nm max. 0.005
Hấp thụ tại 350 nm max. 0.01
Hấp thụ tại 340 nm max. 0.06
Hấp thụ tại 330 nm max. 1.0
Huỳnh quang (chinin) tại 365 nm max. 1.0 ppb
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.359(lit.)
Mật độ hơi 2 (vs không khí)
Giới hạn nổ 13.2 %
Áp suất hơi 184 mmHg ( 20 °C)
Nhiệt độ sôi 55 - 57 °C
Điểm đóng băng -95 °C
Tỉ trọng 0.79 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng -17 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói II
UN ID 1090