Butyl acetate CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99.7% - 270687

Code: 270687
Sản phẩm: Butyl acetate​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 270687-1L | 270687-6X1L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  Butyl acetate​
CHROMASOLV ™ Plus, cho HPLC, 99,7%
Ứng dụng: > 99,7%, cho HPLC
Số CAS: 123-86-4
Công thức tuyến tính: CH3COO(CH2)3CH3
Khối lượng phân tử: 116.16 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 1741921
Số EC: 204-658-1
Số MDL: MFCD00009445

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
270687-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
270687-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Nhận dạng (IR) Tuân thủ
Khảo sát (GC) min. 99.65 %
Chất không bay hơi max. 0.0005 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.05 %
Hấp thụ tại 400 nm max. 0.01
Hấp thụ tại 320 nm max. 0.01
Hấp thụ tại 300 nm max. 0.02
Hấp thụ tại 275 nm max. 0.04
Hấp thụ tại 260 nm max. 0.20
Hấp thụ tại 254 nm max. 1.0
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Mật độ hơi 4 (vs không khí)
Áp suất hơi 15 mmHg ( 25 °C)
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.394(lit.)
Giới hạn nổ 7.6 %
Nhiệt độ tự bốc cháy 790 °F
Nhiệt độ sôi 126.2 °C
Điểm đóng băng -78 °C
Tỉ trọng 0.881 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 27 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói III
UN ID 1123