Carbon disulfide CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9% - 270660

Code: 270660
Sản phẩm: Carbon disulfide​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 270660-4X2L | 270660-6X1L | 270660-1L | 270660-100ML

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: Carbon disulfide​
CHROMASOLV ™, cho HPLC, ≥99,9%
Ứng dụng: ≥99,9%, cho HPLC
Số CAS: 75-15-0
Công thức tuyến tính: CS2
Khối lượng phân tử: 76.14 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 1098293
Số EC: 200-843-6
Số MDL: MFCD00011321
  

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
270660-4X2L 4x2L Chai thủy tinh Liên hệ
270660-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
270660-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
270660-100ML 100ML Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Nhận dạng (IR) Tuân thủ
Khảo sát (GC) min. 99.90 %
Chất không bay hơi max. 0.0005 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.03 %
Hấp thụ tại 750 nm max. 0.01
Hấp thụ tại 500 nm max. 0.01
Hấp thụ tại 410 nm max. 0.05
Hấp thụ tại 403 nm max. 0.10
Hấp thụ tại 394 nm max. 0.25
Hấp thụ tại 388 nm max. 0.50
Hấp thụ tại 386 nm max. 1.0
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.627(lit.)
Áp suất hơi 19.48 psi ( 55 °C)
Nhiệt độ tự bốc cháy 212 °F
Giới hạn nổ 50 %
Mật độ hơi 2.67 (vs không khí)
Nhiệt độ sôi 46 °C
Điểm đóng băng -76 °C
Tỉ trọng 1.264 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điếm sáng -30 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói I
UN ID 1131