Chlorobenzene CHROMASOLV™, for HPLC, 99.9% - 270644

Code: 270644
Sản phẩm: Chlorobenzene
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 270644-1L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: Chlorobenzene
CHROMASOLV ™, cho HPLC, 99,9%
Ứng dụng: >99.9%, cho HPLC
Số CAS: 108-90-7
Công thức tuyến tính: C6H5Cl
Khối lượng phân tử: 112.56 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 605632
Số EC: 203-628-5
Số MDL: MFCD00000530


 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
270644-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Nhận dạng (IR) Tuân thủ
Khảo sát (GC) min. 99.85 %
Chất không bay hơi max. 0.0003 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.01 %
Hấp thụ tại 400 nm max. 0.01
Hấp thụ tại 360 nm max. 0.01
Hấp thụ tại 325 nm max. 0.04
Hấp thụ tại 300 nm max. 0.05
Hấp thụ tại 290 nm max. 0.40
Hấp thụ tại 288 nm max. 1.0
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Giới hạn nổ 7.1 %
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.524(lit.)
Mật độ hơi 3.86 (vs không khí)
Áp suất hơi 11.8 mmHg ( 25 °C)
Nhiệt độ tự bốc cháy 1178 °F
Nhiệt độ sôi 130 - 132 °C
Điểm đóng băng -45 °C
Tỉ trọng 1.107 - 1.109 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 28 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói III
UN ID 1134