Chloroform CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer - 650471

Code: 650471
Sản phẩm: Chloroform​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 650471-1L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: Chloroform​
CHROMASOLV ™ Plus, cho HPLC, chứa 0,5-1,0% ethanol làm chất ổn định, ≥99,9%
Tên gọi khác: Methylidyne trichloride; Trichloromethane
Ứng dụng: ≥99,90%, Chứa 0,5-1,0% ethanol làm chất ổn định, Đối với HPLC
Số CAS: 67-66-3
Công thức tuyến tính: CHCl3
Số đăng ký Beilstein: 1731042
Số MDL: MFCD00000826


 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
650471-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Nhận dạng (IR) Tuân thủ
Độ tinh khiết trừ chất ổn định (GC) min. 99.90 %
Ethanol (GC) 0.5 - 1.0 %
Chất không bay hơi max. 0.0001 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.02 %
Hấp thụ tại 400 nm max. 0.005
Hấp thụ tại 275 nm max. 0.005
Hấp thụ tại 250 nm max. 0.30
Hấp thụ tại 245 nm max. 1.00
GC (như heptachlor epoxide) max. 10 ng/l
Huỳnh quang (chinin) tại 365 nm max. 0.5 ppb
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.445(lit.)
Áp suất hơi 160 mmHg ( 20 °C)
Chứa đựng 0.5-1.0% ethanol làm chất ổn định
Mật độ hơi 4.1 (vs không khí)
Nhiệt độ sôi 60 - 62 °C
Điểm đóng băng -63 °C
Tỉ trọng 1.48 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
azard Class 6.1
Nhóm gói III
UN ID 1888