Chloroform CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9%, contains amylenes as stabilizer - 650498

Code: 650498
Sản phẩm: Chloroform
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 650498-1L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  Chloroform
CHROMASOLV ™ Plus, cho HPLC, chứa amylenes làm chất ổn định, ≥99,9%
Tên gọi khác: Methylidyne trichloride; Trichloromethane
Ứng dụng: ≥99.9%, chứa amylenes làm chất ổn định, cho HPLC
Số CAS: 67-66-3
Công thức tuyến tính: CHCl3
Khối lượng phân tử: 119.38 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 1731042
Số EC: 200-663-8
Số MDL: MFCD00000826


 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
650498-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Nhận dạng (IR) Tuân thủ
Khảo sát (GC) min. 99.90 %
Chất không bay hơi max. 0.0001 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.02 %
GC (như heptachlor epoxide) max. 10 ng/l
2-methyl-2-buten (GC) 20 - 200 ppm
Hấp thụ tại  400 nm max. 0.005
Hấp thụ tại 275 nm max. 0.005
Hấp thụ tại  250 nm max. 0.30
Hấp thụ tại  245 nm max. 1.00
Huỳnh quang (chinin) tại 365 nm max. 0.5 ppb
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Mật độ hơi 4.1 (vs không khí)
Áp suất hơi 160 mmHg ( 20 °C)
Chứa đựng amylenes như chất ổn định
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.445(lit.)
Nhiệt độ sôi 61 °C
Điểm đóng băng -61.3 °C
Tỉ trọng 1.485 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Hazard Class 6.1
Nhóm gói III
UN ID 1888