Dichloromethane AMD CHROMASOLV™, ≥99.8% - 34897

Code: 34897
Sản phẩm: Dichloromethane
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 34897-1L | 
34897-6X1L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: Dichloromethane
CHROMASOLV ™ AMD, ổn định, ≥99,8% (GC)
Tên gọi khác: Methylene Chloride, DCM
Ứng dụng: Ổn định
Số CAS: 75-09-2
Công thức tuyến tính: CH2Cl2
Khối lượng phân tử: 84.93 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 1730800
Số EC: 200-838-9
Số MDL: MFCD00000881

  
 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34897-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34897-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Khảo nghiệm (GC) min. 99.8 %
Chất không bay hơi max. 0.001 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.02 %
Axit tự do (như HCl) max. 0.001 %
Truyền tại 235 nm min. 20 %
Truyền tại 240 nm min. 50 %
Truyền tại 245 nm min. 80 %
Truyền từ 260 nm min. 98 %
Đối với kỹ thuật AMD Tuân thủ
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Giới hạn nổ 22 %
Chứa đựng 0.002-0.005 % (v/v) amylen làm chất ổn định
Áp suất hơi 6.83 psi ( 20 °C)
Mật độ hơi 2.9 (vs không khí)
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.424(lit.)
Nhiệt độ tự bốc cháy 1223 °F
Nhiệt độ sôi 39 - 41 °C
Điểm đóng băng -97 °C
Tỉ trọng 1.32 - 1.33 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Hazard Class 6.1
Nhóm gói III
UN ID 1593