Ethyl acetate/Ethanol 3:1 (v/v) solution - 745588

Code: 745588
Sản phẩm: Ethyl acetate/Ethanol 3:1 (v/v) solution​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 745588-1L | 745588-2.5L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: Ethyl acetate/Ethanol 3:1 (v/v) solution​
Hỗn hợp dung môi CHROMASOLV ™ LabReady ™, (dung dịch etyl axetat với 26,2% v/v SDA 35A)
Tên gọi khác: Dung dịch etyl axetat; Dung dịch etyl axetat, 3: 1 (v: v) etyl axetat: 200 etanol bằng chứng (dung dịch etyl axetat với 26,2% v / v SDA 35A)
Công thức tuyến tính: 3 EtOAc/EtOH

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
745588-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
745588-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Xuất hiện của chất Tuân thủ
Ethyl axetat (GC) 74.0 - 76.0 Vol.%
Ethanol (GC) 24.0 - 26.0 Vol.%
Phổ NMR Tuân thủ
Chất không bay hơi max. 0.001 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.01 %
Hấp thụ tại 255 nm max. 0.75
Hấp thụ tại 260 nm max. 0.35
Hấp thụ tại 270 nm max. 0.10
Hấp thụ tại 275 nm max. 0.05
Hấp thụ tại 300 nm max. 0.03
Hấp thụ tại 325 nm max. 0.01
Hấp thụ tại 400 nm max. 0.01
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Tỉ trọng 0.868 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng -5 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói II
UN ID 1993