Heptane CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99% - 650536

Code: 650536
Sản phẩm: Heptane​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 650536-1L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: Heptane​
CHROMASOLV ™ Plus, dành cho HPLC, 99%
Ứng dụng: cho HPLC
Số CAS: 142-82-5
Công thức tuyến tính: CH3(CH2)5CH3
Khối lượng phân tử: 100.2 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 1730763
Số EC: 205-563-8
Số MDL: MFCD00009544

  
 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
650536-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Độ tinh khiết (GC) min. 98.5 %
Phổ IR Tuân thủ
Chỉ số khúc xạ (n 20/D) 1.3850 - 1.3890
Chất không bay hơi max. 0.0001 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.01 %
Hấp thụ tại 400 nm max. 0.005
Hấp thụ tại 300 nm max. 0.005
Hấp thụ tại 250 nm max. 0.01
Hấp thụ tại 225 nm max. 0.10
Hấp thụ tại 200 nm max. 1.0
Huỳnh quang (chinin) tại 365 nm max. 1.0 ppb
GC (như heptachlor epoxide) max. 2 µg/l
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Nhiệt độ tự bốc cháy 433 °F
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.387(lit.)
Mật độ hơi 3.5 (vs không khí)
Áp suất hơi 40 mmHg ( 20 °C)
Giới hạn nổ 7 %
Nhiệt độ sôi 98.2 - 98.4 °C
Điểm đóng băng -90.5 °C
Tỉ trọng 0.69 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng -4 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói II
UN ID 1206