N,N-Dimethylacetamide CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9% - 270555

Code: 270555
Sản phẩm: N,N-Dimethylacetamide​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 270555-1L | 270555-2.5L | 270555-2.5L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: N,N-Dimethylacetamide​
CHROMASOLV ™ Plus, dành cho HPLC, ≥99,9%
Ứng dụng: cho HPLC
Số CAS: 127-19-5
Công thức tuyến tính: CH3CON(CH3)2
Khối lượng phân tử: 87.12 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 1737614
Số MDL: MFCD00008686

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
270555-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
270555-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
270555-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Phổ IR Tuân thủ
Khảo nghiệm (GC) min. 99.90 %
Chất không bay hơi max. 0.001 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.03 %
Hấp thụ tại  270 nm max. 1.0
Hấp thụ tại 280 nm max. 0.30
Hấp thụ tại 290 nm max. 0.15
Hấp thụ tại 310 nm max. 0.05
Hấp thụ tại 320 nm max. 0.03
Hấp thụ tại 360 nm max. 0.01
Hấp thụ tại 400 nm max. 0.01
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Áp suất hơi 4 mmHg ( 38 °C)
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.437(lit.)
Nhiệt độ tự bốc cháy 914 °F
Giới hạn nổ  11.5 %, 160 °F
Mật độ hơi 3 (vs không khí)
Nhiệt độ sôi 164 - 166 °C
Điểm đóng băng -20 °C
Tỉ trọng 0.94 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị 
Điểm sáng 64 °C