o-Xylene CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 98% - 295884

Code: 295884
Sản phẩm: o-Xylene​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 295884-1L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: o-Xylene​
CHROMASOLV ™ Plus, dành cho HPLC, 98%
Tên gọi khác: 1,2-Dimethylbenzene
Ứng dụng: cho HPLC
Số CAS: 95-47-6
Công thức tuyến tính: C6H4(CH3)2
Khối lượng phân tử: 106.17 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 1815558
Số EC: 202-422-2
Số MDL: MFCD00008519

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
295884-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Khảo nghiệm (GC) min. 97.5 %
Chất không bay hơi max. 0.0003 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.02 %
Nhận dạng (IR) Tuân thủ
Hấp thụ tại 350 nm max. 0.01
Hấp thụ tại 325 nm max. 0.05
Hấp thụ tại 300 nm max. 0.40
Hấp thụ tại 288 nm max. 1.00
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Giới hạn nổ 7 %
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.505(lit.)
Áp suất hơi <0.1 atm ( 21.1 °C)
Mật độ hơi 3.7 (vs không khí)
Nhiệt độ tự bốc cháy 867 °F
Nhiệt độ sôi 143 - 145 °C
Điểm đóng băng -25 °C
Tỉ trọng 0.88 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 30 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói III
UN ID 1307