Pyridine CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9% - 270407

Code: 270407
Sản phẩm: Pyridine​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 270407-1L | 270407-100ML

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: Pyridine​
CHROMASOLV ™ Plus, dành cho HPLC, ≥99,9%
Ứng dụng: cho HPLC
Số CAS: 110-86-1
Khối lượng phân tử: 79.1 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 103233
Số EC: 203-809-9
Số MDL: MFCD00011732

  
 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
270407-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
270407-100ML 100ML Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Phổ IR Tuân thủ
Khảo nghiệm (GC) min. 99.90 %
Chất không bay hơi max. 0.0004 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.05 %
Hấp thụ tại 400 nm max. 0.01
Hấp thụ tại 350 nm max. 0.01
Hấp thụ tại 335 nm max. 0.02
Hấp thụ tại 315 nm max. 0.15
Hấp thụ tại 305 nm max. 1.0
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Mật đôh hơi 2.72 (vs không khí)
Áp suất hơi 10 mmHg ( 13.2 °C)
Nhiệt độ tự bốc cháy 899 °F
Giới hạn nổ 12.4 %
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.509(lit.)
Nhiệt độ sôi 115 °C
Điểm đóng băng -42 °C
Tỉ trọng 0.98 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 20 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói II
UN ID 1282