tert-Butyl methyl ether CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99.9% - 650560

Code: 650560
Sản phẩm: tert-Butyl methyl ether​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 650560-1L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: tert-Butyl methyl ether​
CHROMASOLV ™ Plus, cho HPLC, 99.9%
Tên gọi khác: MTBE; Methyl tert-butyl ether
Ứng dụng: > 99,9%, cho HPLC
Số CAS: 1634-04-4
Công thức tuyến tính: (CH3)3COCH3
Khối lượng phân tử: 88.15 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 1730942
Số EC: 216-653-1
Số MDL: MFCD00008812
  

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
650560-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Độ tinh khiết (GC) min. 99.85 %
Phổ IR tuân thủ
Chất không bay hơi max. 0.0001 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.02 %
Hấp thụ tại 400 nm max. 0.005
Hấp thụ tại 300 nm max. 0.005
Hấp thụ tại 250 nm max. 0.10
Hấp thụ tại 225 nm max. 0.50
Hấp thụ tại 210 nm max. 1.0
Huỳnh quang (chinin) tại 365 nm max. 1.0 ppb
GC (như heptachlor epoxide) max. 10 ng/l
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Mật độ hơi 3.1 (vs air)
Giới hạn nổ 15.1 %
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.369(lit.)
Nhiệt độ tự bốc cháy 705 °F
Nhiệt độ sôi 55.3 °C
Điểm đóng băng -109 °C
Tỉ trọng 0.74 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng -28 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói II
UN ID 2398