Water CHROMASOLV™, for HPLC - 270733

Code: 270733
Sản phẩm: Water
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 270733-2.5L | 270733-4L | 270733-1L | 270733-6X1L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: Water
CHROMASOLV ™, dành cho HPLC
Ứng dụng: cho HPLC
Số CAS: 7732-18-5
Khối lượng phân tử: 18 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 2050024
Số EC: 231-791-2
Số MDL: MFCD00011332

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
270733-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
270733-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
270733-4L 4L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Chất không bay hơi max. 0.0003 %
Hấp thụ tại 400 nm max. 0.005
Hấp thụ tại 250 nm max. 0.005
Hấp thụ tại 210 nm max. 0.01
Hấp thụ tại 205 nm max. 0.01
HPLC dốc tại 254 nm max. 2 mAU
HPLC dốc tại 210 nm max. 10 mAU
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.34(lit.)
Nhiệt độ sôi 100 °C
Điểm đóng băng 0 °C
Tỉ trọng 0.9971 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN