Water CHROMASOLV™ Plus, for HPLC - 34877

Code: 34877
Sản phẩm: Water​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 34877-1L | 34877-2.5L | 34877-4X2.5L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: Water​
CHROMASOLV ™ Plus, dành cho HPLC
Tên gọi khác: Aqua, Hydrogen Oxide, Hydrogen Hydroxide, Hydrate, Hydric Acid, Dihydrogen Monoxide
Ứng dụng: HPLC Lớp
Số CAS: 7732-18-5
Công thức tuyến tính: H2O
Khối lượng phân tử: 18 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 2050024
Số EC: 231-791-2
Số MDL: MFCD00011332

  
 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34877-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34877-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34877-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Chất không bay hơi max. 3 ppm
Huỳnh quang (chinin) tại 254 nm max. 1 ppb
Huỳnh quang (chinin) tại 365 nm max. 1 ppb
HPLC dốc tại 254 nm max. 1 mAU
HPLC dốc tại 210 nm max. 5 mAU
Clo (Cl) max. 0.01 ppm
Flo (F) max. 0.01 ppm
Nitrat (NO3) max. 0.1 ppm
Sunfat (SO4) max. 0.1 ppm
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.34(lit.)
Nhiệt độ sôi 100 °C
Điểm đóng băng 0 °C
Tỉ trọng 0.9971 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN