Dung môi cho LC-MS và UHPLC-MS

Dung môi tinh khiết cao này cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất trải qua một số thử nghiệm khác biệt và có liên quan để đảm bảo chất lượng cao nhất cho phân tích LC-MS hoặc UHPLC-MS đáng tin cậy.
Các dung môi được thử nghiệm cho ứng dụng LC-MS sử dụng phép thử reserpine để đảm bảo các tạp chất rất thấp (ví dụ ion kiềm và kim loại, hạt, hợp chất không bay hơi) cho phổ độ nhạy cao và duy trì tính toàn vẹn của hệ thống.

CHROMASOLV LC-MS
• Phân tích kim loại theo dõi LC-MS và LC-UV
• Kiểm soát chất lượng HPLC / UV-VIS
• Độ tinh khiết cơ bản thấp
• Mức kim loại thấp
• Không có tạp chất không bay hơi

CHROMASOLV LC-MS Ultra
• Đối với các ứng dụng LC-MS và UHPLC đòi hỏi khắt khe nhất
• Đã kiểm tra tính phù hợp của UHPLC-MS
• Độ tinh khiết dung môi cao nhất cho giới hạn phát hiện thấp
• Độ ồn cơ bản MS cực thấp
• Mức kim loại thấp
• Đóng gói: chai thủy tinh
Dung môi cho LC-MS và UHPLC-MS
34967
Acetonitrile CHROMASOLV™ LC-MS, ≥99.9%
 
 CHROMASOLV ™ LC-MS​
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34967-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34967-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34967-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34967-250ML 250ML Chai thủy tinh Liên hệ
34967-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
34967-18L-RC 18L Bình chứa thép không gỉ Liên hệ
34669
Acetonitrile with 0.1% ammonium acetate CHROMASOLV™ LC-MS, LabReady™ Solvent Blend
 
 CHROMASOLV ™ LC-MS, Hỗn hợp dung môi LabReady ™
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34669-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34976
Acetonitrile with 0.1% trifluoroacetic acid CHROMASOLV™ LC-MS, LabReady™ Solvent Blend
 
 CHROMASOLV ™ LC-MS, Hỗn hợp dung môi LabReady ™> 99,5%
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34976-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34972
Ethyl acetate CHROMASOLV™ LC-MS, ≥99.7%
 
 CHROMASOLV™ LC-MS
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34972-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34972-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34999
Heptane CHROMASOLV™ LC-MS, ≥99%
 
 CHROMASOLV™ LC-MS​
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34999-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34999-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34986
Hexane CHROMASOLV™ LC-MS, ≥97%
 
 CHROMASOLV™ LC-MS
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34986-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34986-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34986-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34986-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
34966
Methanol CHROMASOLV™ LC-MS, ≥99.9%
 
 CHROMASOLV™ LC-MS​
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34966-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34966-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34966-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34966-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
34671
Methanol with 0.1% formic acid CHROMASOLV™ LC-MS, LabReady™ Solvent Blend
 
 CHROMASOLV ™ LC-MS, Hỗn hợp dung môi LabReady ™
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34671-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34671-4L 4L Chai thủy tinh Liên hệ
34965
2-Propanol CHROMASOLV™ LC-MS, ≥99.9%
 
 CHROMASOLV™ LC-MS
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34965-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34965-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34965-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34965-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
39253
Water CHROMASOLV™ LC-MS
 
 CHROMASOLV™ LC-MS
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
39253-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
39253-250ML 250ML Chai thủy tinh Liên hệ
39253-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
39253-4L 4L Chai thủy tinh Liên hệ
34673
Water with 0.1% formic acid CHROMASOLV™ LC-MS, LabReady™ Solvent Blend
 
 CHROMASOLV ™ LC-MS, Hỗn hợp dung môi LabReady ™
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34673-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
14261
Acetonitrile CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, tested for UHPLC-MS, ≥99.9%
 
 CHROMASOLV ™ LC-MS Ultra, được thử nghiệm cho UHPLC-MS
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
14261-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
14261-2L 2L Chai thủy tinh Liên hệ
34978
Water with 0.1% trifluoroacetic acid CHROMASOLV™ LC-MS, LabReady™ Solvent Blend
 
 CHROMASOLV ™ LC-MS, Hỗn hợp dung môi LabReady™H2O
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34978-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
14272
Acetonitrile with 0.1% formic acid CHROMASOLV™ LC-MS Ultra
 
 CHROMASOLV ™ LC-MS Ultra, Hỗn hợp dung môi LabReady ™, được thử nghiệm cho UHPLC-MS
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
14272-2L 2L Chai thủy tinh Liên hệ
14262
Methanol CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, tested for UHPLC-MS, ≥99.9%
 
 CHROMASOLV ™ LC-MS Ultra, được thử nghiệm cho UHPLC-MS
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
14262-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
14262-2L 2L Chai thủy tinh Liên hệ
14276
Methanol with 0.1% formic acid CHROMASOLV™ LC-MS
 
 CHROMASOLV ™ LC-MS Ultra, Hỗn hợp dung môi LabReady ™, được thử nghiệm cho UHPLC-MS
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
14276-2L 2L Chai thủy tinh Liên hệ
14263
Water CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, tested for UHPLC-MS
 
 CHROMASOLV ™ LC-MS Ultra, được thử nghiệm cho UHPLC-MS
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
14263-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
14263-2L 2L Chai thủy tinh Liên hệ
14287
Water with 0.05% acetic acid CHROMASOLV™ LC-MS Ultra
 
 CHROMASOLV ™ LC-MS Ultra, Hỗn hợp dung môi LabReady ™, được thử nghiệm cho UHPLC-MS
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
14287-2L 2L Chai thủy tinh Liên hệ
14291
Water with 0.05% formic acid CHROMASOLV™ LC-MS Ultra
 
 ​CHROMASOLV ™ LC-MS Ultra, Hỗn hợp dung môi LabReady ™, được thử nghiệm cho UHPLC-MS
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
14291-2L 2L Chai thủy tinh Liên hệ
14289
Water with 0.05% trifluoroacetic acid CHROMASOLV™ LC-MS Ultra
 
 CHROMASOLV ™ LC-MS Ultra, Hỗn hợp dung môi LabReady ™, chứa 0,045-0,055% (w / w) axit trifluoroacetic làm chất phụ gia
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
14289-2L 2L Chai thủy tinh Liên hệ
14282
Water with 0.1% acetic acid CHROMASOLV™ LC-MS Ultra
 
 CHROMASOLV ™ LC-MS Ultra, Hỗn hợp dung môi LabReady ™, được thử nghiệm cho UHPLC-MS
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
14282-2L 2L Chai thủy tinh Liên hệ
14281
Water with 0.1% formic acid CHROMASOLV™ LC-MS Ultra
 
 CHROMASOLV ™ LC-MS Ultra, Hỗn hợp dung môi LabReady ™, được thử nghiệm cho UHPLC-MS
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
14281-2L 2L Chai thủy tinh Liên hệ