Water with 0.05% formic acid CHROMASOLV™ LC-MS Ultra - 14291

Code: 14291
Sản phẩm: Water with 0.05% formic acid​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 14291-2L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: Water with 0.05% formic acid​
CHROMASOLV ™ LC-MS Ultra, Hỗn hợp dung môi LabReady ™, được thử nghiệm cho UHPLC-MS
Ứng dụng: Thử nghiệm cho UHPLC-MS
Số CAS: 64-18-6
Công thức tuyến tính: H2O
Khối lượng phân tử: 18.02 g/mol
Số EC: 231-791-2 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
14291-2L 2L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá  trị
Hạt > 2 µm max. 10 P/ml
Xét nghiệm axit formic 0.045 - 0.055 %
PH (20 °C) 2.8 - 3.0
Canxi (Ca) max. 0.2 ppm
Kali (K) max. 0.2 ppm
Magie (Mg) max. 0.2 ppm
Natri (Na) max. 0.5 ppm
Truyền tại 254 nm min. 99 %
Truyền tại 230 nm min. 45 %
Truyền tại 210 nm min. 5 %
HPLC dốc tại 254 nm max. 2 mAU
HPLC dốc tại 210 nm max. 20 mAU
Sự phù hợp cho UHPLC-MS Tuân thủ
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Chứa đựng 0.045-0.055% axit formic làm phụ gia
Nhiệt độ sôi 100 °C
Tỉ trọng 1.000 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN