1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone CHROMASOLV™ GC-Headspace tested, ≥99.5% - 67484

Code: 67484
Sản phẩm: 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 67484-1L | 67484-100ML

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone​
CHROMASOLV ™, GC-Headspace thử nghiệm, ≥99,5%
Tên gọi khác: N,N′-Dimethylethyleneurea; DMEU; DMI
Ứng dụng: Kiểm tra GC-Headspace
Số CAS: 80-73-9
Công thức tuyến tính: C5H10N2O
Khối lượng phân tử: 114.15 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 108808
Số EC: 201-304-8
Số MDL: MFCD00003188

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
67484-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
67484-100ML 100ML Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Khảo nghiệm (GC) Nhỏ nhất 99.5 %
Chỉ số khúc xạ (n 20/D) 1.470 - 1.473
Nước (Karl Fischer) Lớn nhất 0.04 %
Hấp thụ tại 275 nm Lớn nhất 0.522
Hấp thụ tại 300 nm Lớn nhất 0.221
Hấp thụ tại 325 nm Lớn nhất 0.096
Hấp thụ tại 350 nm Lớn nhất 0.045
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.472
Nhiệt độ sôi 222 °C
Điểm đóng băng 7.5 °C
Tỉ trọng 1.06 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 95 °C