1-Methyl-2-pyrrolidinone CHROMASOLV™ GC-Headspace tested, ≥99.9% - 69337

Code: 69337
Sản phẩm: 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 
69337-1L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: 1-Methyl-2-pyrrolidinone
CHROMASOLV ™, GC-Headspace được kiểm tra, ≥99,9%​
Tên gọi khác: 1-Methyl-2-pyrrolidone; N-Methyl-2-pyrrolidone; NMP
Ứng dụng: Kiểm tra GC-Headspace
Số CAS: 872-50-4
Công thức tuyến tính: C5H9NO
Khối lượng phân tử: 99.13 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 106420
Số EC: 212-828-1
Số MDL: MFCD00003193

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
69337-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Khảo nghiệm (GC) min. 99.9 %
Chỉ số khúc xạ (n 20/D) 1.469 - 1.471
Nước (Karl Fischer) max. 0.1 %
Hấp thụ tại 285 nm max. 0.522
Hấp thụ tại 300 nm max. 0.259
Hấp thụ tại 320 nm max. 0.107
Hấp thụ tại 350 nm max. 0.013
Tính phù hợp cho không gian đầu GC Tuân thủ
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.47(lit.)
Áp suất hơi 0.29 mmHg ( 20 °C)
Mật độ hơi 3.4 (vs không khí)
Giới hạn nổ 9.5 %
Nhiệt độ tự bốc cháy 518 °F
Nhiệt độ sôi 204 °C
Điểm đóng băng -24 °C
Tỉ trong 1.028 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Gía trị
Điểm sáng 91 °C