2-Propanol CHROMASOLV™ for pesticide residue analysis, ≥99.8% - 34486

Code: 34486
Sản phẩm: 2-Propanol​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 34486-2.5L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: 2-Propanol​
CHROMASOLV ™, để phân tích dư lượng thuốc trừ sâu
Tên gọi khác: sec-Propyl alcohol; IPA; Isopropanol; Isopropyl alcohol
Ứng dụng: Phân tích dư lượng thuốc trừ sâu
Số CAS: 67-63-0
Công thức tuyến tính: (CH3)2CHOH
Khối lượng phân tử: 60.11 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 635639
Số EC: 200-661-7
Số MDL: MFCD00011674

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34486-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Khảo sát (GC) min. 99.8 %
Chất không bay hơi max. 0.0005 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.1 %
Phù hợp cho phân tích dư lượng max. 5 ng/l
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Nhiệt độ tự bốc cháy 750 °F
Giới hạn nổ 2 %
Áp suất hơi 44 mmHg ( 25 °C)
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.377(lit.)
Mật độ hơi 2.1 (vs không khí)
Nhiệt độ sôi 77 - 83 °C
Điểm đóng băng -90 °C
Tỉ trọng 0.784 - 0.786 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 12 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói II
UN ID 1219