Acetone CHROMASOLV™capillary GC grade, ≥99.9% - 414689

Code: 414689
Sản phẩm: Acetone​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 414689-4L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: Acetone​
CHROMASOLV ™, lớp GC mao dẫn, ≥99,9%
Ứng dụng: Lớp mao dẫn GC
Số CAS: 67-64-1
Khối lượng phân tử: 58.08 g/mol
Số đăng ký Beilstein:  635680
Số EC: 200-662-2
Số MDL: MFCD00008765

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
414689-4L 4L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Danh tính (IR) Tuân thủ
Khảo nghiệm (GC) min. 99.90 %
Chất không bay hơi max. 0.0001 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.5 %
Phù hợp cho phân tích dư lượng max. 2 ng/l
Các tạp chất hữu cơ dưới dạng hexadecan (GC-FID) max. 1 µg/l
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Giới hạn nổ 13.2 %
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.359(lit.)
Mật độ hơi 2 (vs không khí)
Áp suất hơi 184 mmHg ( 20 °C)
Nhiệt độ sôi 55 - 57 °C
Điểm đóng băng -95 °C
Tỉ trọng 0.79 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng -17 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói II
UN ID 1090