Acetone CHROMASOLV™ for pesticide residue analysis, ≥99.8% - 34480

Code: 34480
Sản phẩm: Acetone​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 34480-1L | 34480-2.5L | 34480-4X2.5L | 34480-7L | 34480-45L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: Acetone​
CHROMASOLV ™, để phân tích dư lượng thuốc trừ sâu
Ứng dụng: Phân tích dư lượng thuốc trừ sâu
Số CAS: 67-64-1
Công thức tuyến tính: CH3COCH3
Khối lượng phân tử: 58.08 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 635680
Số EC:  200-662-2
Số MDL: MFCD00008765

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34480-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34480-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34480-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34480-7L 7L Chai thủy tinh Liên hệ
34480-45L 45L Thùng chứa thép không gỉ Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Khảo nghiệm (GC) min. 99.8 %
Chất không bay hơi max. 0.0005 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.2 %
Phù hợp cho phân tích dư lượng max. 5 ng/l
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Áp suất hơi 184 mmHg ( 20 °C)
Giới hạn nổ 13.2 %
Mật độ hơi 2 (vs không khí)
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.359(lit.)
Nhiệt độ sôi 55 - 57 °C
Điểm đóng băng -95 °C
Tỉ trọng 0.79 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng -17 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói II
UN ID 1090