Benzyl alcohol CHROMASOLV™ GC-Headspace tested, ≥99.9% - 80708

Code: 80708
Sản phẩm: Benzyl alcohol​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 80708-1L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: Benzyl alcohol​
CHROMASOLV ™, GC- Kiểm tra không gian đầu, ≥99,9% (GC)
Tên gọi khác: Benzenemethanol
Ứng dụng: Kiểm tra GC-Headspace
Số CAS: 100-51-6
Công thức tuyến tính: C6H5CH2OH
Khối lượng phân tử: 108.14 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 878307
Số EC: 202-859-9
Số MDL: MFCD00004599
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
80708-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Khảo nghiệm (GC) Nhỏ nhất 99.9 %
Chỉ số khúc xạ (n 20 / D) 1.538 - 1.541
Nước (Karl Fischer) Lớn nhất 0.02 %
Acetophenone (GC) Lớn nhất 0.01 %
Benzaldehyde (GC) Lớn nhất 0.01 %
Tính phù hợp cho không gian đầu GC Tuân thủ
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.541
Áp suất hơi 3.75 mmHg ( 77 °C)
Nhiệt độ tự bốc cháy 817 °F
Mật độ hơi 3.7 (vs không khí)
Nhiệt độ sôi 205.3 °C
Điểm đóng băng -15.4 °C
Tỉ trọng 1.045 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 100.4 °C