Chloroform CHROMASOLV™ contains ~1% ethanol as stabilizer, for pesticide residue analysis, ≥99.8% - 25669-

Code: 25669-
Sản phẩm: Chloroform​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 25669-1L | 25669-2.5L | 25669-4X2.5L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: Chloroform​
CHROMASOLV ™, để phân tích dư lượng thuốc trừ sâu, chứa ~ 1% ethanol làm chất ổn định, ≥99,8%
Tên gọi khác: Methylidyne trichloride; Trichloromethane
Ứng dụng: Chứa ~1% ethanol làm chất ổn định, Phân tích dư lượng thuốc trừ sâu
Số CAS: 67-66-3
Số đăng ký Beilstein: 1731042
Số MDL: MFCD00000826
  

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
25669-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
25669-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
25669-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
GC khảo nghiệm (Sản phẩm + Ethanol) min. 99.8 %
Chất không bay hơi max. 0.0005 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.05 %
Chỉ số khúc xạ (n 20/D) 1.444 - 1.446
Phù hợp cho phân tích dư lượng max. 25 ng/l
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Mật độ hơi 4.1 (vs air)
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.445(lit.)
Chứa đựng ~1% ethanol làm chất ổn định
Áp suất hơi 160 mmHg ( 20 °C)
Nhiệt độ sôi 60 - 62 °C
Điểm đóng băng -63 °C
Tỉ trọng 1.48 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Hazard Class 6.1
Nhóm gói III
UN ID 1888