Dichloromethane CHROMASOLV™ for pesticide residue analysis, ≥99.8% - 34488

Code: 34488
Sản phẩm: Dichloromethane​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 34488-1L | 34488-2.5L | 34488-4X2.5L | 34488-7L | 34488-45L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: Dichloromethane​
CHROMASOLV ™, để phân tích dư lượng thuốc trừ sâu
Tên gọi khác: Methylene Chloride, DCM
Ứng dụng: Phân tích dư lượng thuốc trừ sâu
Số CAS: 75-09-2
Công thức tuyến tính: CH2Cl2
Khối lượng phân tử: 84.93 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 1730800
Số EC: 200-838-9
Số MDL: MFCD00000881

  
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34488-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34488-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34488-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34488-7L 7L Bình chứa thép không gỉ Liên hệ
34488-45L 45L Thùng chứa thép không gỉ Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Khảo nghiệm (GC) min. 99.8 %
Chất không bay hơi max. 0.0005 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.02 %
Phù hợp cho phân tích dư lượng max. 5 ng/l
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Nhiệt độ tự bốc cháy 1223 °F
Chứa đựng ~25 mg/L amylen làm chất ổn định
Áp suất hơi 6.83 psi ( 20 °C)
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.424(lit.)
Giới hạn nổ 22 %
Mật độ hơi 2.9 (vs không khí)
Nhiệt độ sôi 39 - 41 °C
Điểm đóng băng -97 °C
Tỉ trọng 1.32 - 1.33 g/cm3
   
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Hazard Class 6.1
Nhóm gói III
UN ID 1593