Dimethyl sulfoxide CHROMASOLV™ GC-Headspace tested, ≥99.9% - 51779

Code: 51779
Sản phẩm: Dimethyl sulfoxide​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 51779-1L | 51779-2.5L | 51779-100ML

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: Dimethyl sulfoxide​
CHROMASOLV ™, GC-Headspace được kiểm tra, ≥99.9% DMSO
Ứng dụng: Kiểm tra GC-Headspace
Số CAS: 67-68-5
Công thức tuyến tính: (CH3)2SO
Khối lượng phân tử: 78.13 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 506008
Số MDL: MFCD00002089
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
51779-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
51779-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
51779-100ML 100ML Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Tính phù hợp cho không gian đầu GC Tuân thủ
Khảo nghiệm (GC) Nhỏ nhất 99.9 %
Chỉ số khúc xạ (n 20/D) 1.477 - 1.480
Nước (Karl Fischer) Lớn nhất 0.04 %
Hấp thụ tại 268 nm Lớn nhất 0.522
Hấp thụ tại 275 nm Lớn nhất 0.221
Hấp thụ tại 300 nm Lớn nhất 0.070
Hấp thụ tại 350 nm Lớn nhất 0.022
Hấp thụ tại 400 nm Lớn nhất 0.008
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Mật độ hơi 2.7 (vs không khí)
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.479
Nhiệt độ tự bốc cháy 573 °F
Áp suất hơi 0.42 mmHg ( 20 °C)
Giới hạn nổ 42 %, 63 °F
Nhiệt độ sôi 189 °C
Điểm đóng băng 18.5 °C
Tỉ trọng 1.104 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 87 °C