N,N-Dimethylformamide CHROMASOLV™ GC-Headspace tested, ≥99.9% - 51781

Code: 51781
Sản phẩm: N,N-Dimethylformamide
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 51781-1L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: N,N-Dimethylformamide
CHROMASOLV ™, GC-Headspace được kiểm tra, ≥99,9%​
Tên gọi khác: DMF; NSC 5356
Ứng dụng: Kiểm tra GC-Headspace
Số CAS: 68-12-2
Công thức tuyến tính: HCON(CH3)2
Khối lượng phân tử: 73.10 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 605365
Số MDL: MFCD00003284
  

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
51781-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Tính phù hợp cho không gian đầu GC Tuân thủ
Khảo nghiệm (GC) min. 99.9 %
Chỉ số khúc xạ (n 20/D) 1.429 - 1.431
Nước (Karl Fischer) max. 0.03 %
Hấp thụ tại 270 nm max. 0.700
Hấp thụ tại 275 nm max. 0.250
Hấp thụ tại 300 nm max. 0.070
Hấp thụ tại 320 nm max. 0.022
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Mật độ hơi 2.5 (vs không khí)
Nhiệt độ tự bốc cháy 833 °F
Giới hạn nổ 15.2 %
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.430
Áp suất hơi 2.7 mmHg ( 20 °C)
Nhiệt độ sôi 152 - 153 °C
Điểm đóng băng -61 °C
Tỉ trọng 0.94 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 57.5 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói III
UN ID 2265