Pentane CHROMASOLV™ for pesticide residue analysis, ≥99.0% - 76869

Code: 76869
Sản phẩm: Pentane​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 76869-1L | 76869-2.5L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: Pentane​
CHROMASOLV ™, để phân tích dư lượng thuốc trừ sâu, ≥99.0%
Ứng dụng: Để phân tích dư lượng
Số CAS: 109-66-0
Công thức tuyến tính: CH3(CH2)3CH3
Khối lượng phân tử: 72.15 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 969132
Số EC: 203-692-4
Số MDL: MFCD00009498
  

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
76869-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
76869-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Khảo sát (GC) min. 99.0 %
Chỉ số khúc xạ (n 20/D) 1.357 - 1.360
Isopentane (GC) max. 1 %
2-methylpentane (GC) max. 1 %
Phần sôi cao max. 1 ppm
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.358(lit.)
Mật độ hơi 2.48 (vs không khí)
Giới hạn nổ ~8.3 %
Nhiệt độ tự bốc cháy 500 °F
Nhiệt độ sôi 36 - 37 °C
Điểm đóng băng -131 °C
Tỉ trọng 0.631 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng < -35 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói II
UN ID 1265