Petroleum ether CHROMASOLV™ for pesticide residue analysis, low boiling point hydrogen treated naphtha, bp 40-60°C - 34491

Code: 34491
Sản phẩm: Petroleum ether​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 34491-1L | 34491-45L | 34491-6X1L | 34491-4X2.5L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: Petroleum ether​
CHROMASOLV ™, dùng để phân tích dư lượng thuốc trừ sâu, naphtha được điều trị hydro điểm sôi thấp, bp 40-60°C
Tên gọi khác: Petroleum benzin
Ứng dụng: Phân tích dư lượng thuốc trừ sâu
Số CAS: 309-852-0
Số MDL: MFCD00081849


 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34491-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34491-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34491-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34491-7L 7L Bình chứa thép không gỉ Liên hệ
34491-45L 45L Thùng chứa thép không gỉ Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Chất không bay hơi max. 0.0005 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.01 %
Phù hợp cho phân tích dư lượng max. 5 ng/l
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Nhiệt độ sôi 40 - 60 °C
Tỉ trọng 0.65 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng -30 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói II
UN ID 3295