tert-Butyl methyl ether CHROMASOLV™ for pesticide residue analysis, ≥99.0% - 20257

Code: 20257
Sản phẩm: tert-Butyl methyl ether​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 20257-1L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: tert-Butyl methyl ether​
CHROMASOLV ™, để phân tích dư lượng thuốc trừ sâu, ≥99.0%
Tên gọi khác: MTBE; Methyl tert-butyl ether
Ứng dụng: Để phân tích dư lượng
Số CAS: 1634-04-4
Công thức tuyến tính: (CH3)3COCH3
Khối lượng phân tử: 88.15 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 1730942
Số EC: 216-653-1
Số MDL: MFCD00008812


  
 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
20257-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Khảo nghiệm (GC) min. 99.0 %
Chỉ số khúc xạ (n 20/D) 1.368 - 1.370
Phần sôi cao max. 1 ppm
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.369
Mật độ hơi 3.1 (vs không khí)
Giới hạn nổ 15.1 %
Nhiệt độ tự bốc cháy 705 °F
Nhiệt độ sôi 55.3 °C
Điểm đóng băng -109 °C
Tỉ trọng 0.74 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng -28 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói II
UN ID 2398